KUTSU SB-GIRLS RY:N YLIMÄÄRÄISEEN KOKOUKSEEN

Tervetuloa seuramme ylimääräiseen kokoukseen, joka pidetään 2.5.2019 klo 17.00 ravintola Safkassa, osoitteessa Ahjokatu 4, Lahti. Ylimääräinen kokous on kutsuttu koolle päättämään seuran purkamisesta / jäsenten siirtymisestä Lahti Basketball Juniorit ry:n jäseniksi.

Ylimääräisessä kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. Kokouksen avaus.
  2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
  3. Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet.
  4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
  5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
  6. Hallituksen esitys seuran purkamisesta ja jäsenten siirtymisestä Lahti Basketball Juniorit ry:n jäseniksi. Hallitus esittää, että SB-Girls ry puretaan ja poistetaan yhdistysrekisteristä ja sen jäsenet siirretään Lahti Basketball Juniorit ry:n jäseniksi 1.6.2019 alkaen.
  7. Päätetään varojen luovuttamisesta toiminta-alueen nuorisoliikuntakasvatusta edistävään tarkoitukseen. Hallitus esittää, että SB-Girls ry:n toiminnan päättyessä kaikkien velvoitteiden suoritusten jälkeen jäljelle jäävät varat ohjataan käytettäväksi SB-Girls ry:n toimintaa jatkavan Lahti Basketball Juniorit ry:n tyttö- ja naiskoripalloilun sekä unified koripalloilun hyväksi.
  8. Valitaan pesänselvitysmiehet.
  9. Kokouksen päättäminen.

 

SB-Girls ry:n hallitus